Kullanım Koşulları

⦁ GİRİŞ

www.caykahvepazari.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz;

www.caykahvepazari.com  internet sitesini ziyaret ederek, (internet sitesi bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır) “Üye” olarak, veya Platform üzerinden alışveriş yaparak işbu Kullanım Koşullarını (“Koşullar”) okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Platformda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Platformda belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. BU KOŞULLARI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, LÜTFEN PLATFORMU KULLANMAKTAN VAZGEÇİNİZ.

  •  İşbu Platformun sahibi Avşar Mahallesi KSÜ Yerleşkesi Teknokent Binası no 11 Onikişubat/Kahramnmaraş adresinde mukim Sofft Makine Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.’dir (“Şirket”). Platformda sunulan hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Platformdan sunulan hizmetlerden üye olarak ya da üye olmadan yararlanan veya Platforma erişim sağlayan kişiler ise Kullanıcıdır.
  • Şirket işbu Kullanım Koşullarını, Platformda yer alan her tür bilgi ve içeriği, Kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Platformda yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Platform hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Platforma erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşullarını ve Şirket tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.

KONU

⦁ İşbu Kullanım Koşullarının konusu; Kullanıcının, Platformu kullanmasına ilişkin hüküm ve koşullarının düzenlenmesidir. Şirkete ait olan Platformdan faydalanacak olan Kullanıcı, işbu Koşulların, Platformun kullanımı ile yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullarda yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir. Platform üzerinde yayımlanmakta olan sair dokümanlar, uyarılar ve hukuki kayıtlar da işbu Koşulların ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

YÜKÜMLÜLÜKLER

⦁ Şirket, Platform içeriğinin hazırlanması aşamasında, azami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu içeriğin doğruluğu, güncelliği ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta; bu hususta herhangi bir garanti vermemekte ve bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir. Platform yoluyla sağlanan tüm yorum, düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek Kullanıcıların sorumluluğundadır.

⦁ Platform üzerinden, Şirketin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcılara yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Şirket bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Şirketin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

⦁  Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup, Kullanıcının, Platforma erişimi, kullanımı veya herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle Kullanıcının bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında meydana gelebilecek herhangi bir zarar ve hasardan Şirketin mesuliyeti bulunmamaktadır. Platformun kullanımı ve verilerin yüklenmesi riski yalnızca Kullanıcıya ait olup, kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır.

⦁ Kullanıcılar, Platformu kullanmakla veya Platforma erişmekle;
⦁ Yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceklerini,
⦁ Yasalara veya uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve küfür içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici, aldatıcı, yanıltıcı veya başka birinin gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, imaj veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceklerini,
⦁ Kötü amaçlı kodları ve materyalleri Platforma yerleştirmeyeceklerini veya iletmeyeceklerini,
⦁ Platformun iletişim özelliklerini, Platformun kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaklarını,
kabul ve taahhüt eder.

⦁ Şirket tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme, gönderi ve/veya yazışmalarda, Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır. Şirket, verilen tüm bilgilerin doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Şirket sorumlu tutulamaz.

⦁ Kullanıcı, Platformda bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler gibi Platformda yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

⦁ Platformun bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Platformun iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Platforma erişim sağlanmaya çalışılması, Platform üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer Kullanıcıların verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Platformun ve/veya Platformdaki içeriğin ya da unsurların işbu Koşullarda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup, Şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.

⦁ Kullanıcıların, Platformun güvenliğini tehdit edebilecek, Platforma ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platformdan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Platforma bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platformda yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Platformun genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platforma ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Platformun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

⦁ Kullanıcı, Platformda başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.

⦁ Kullanıcı, işbu Koşullar ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Platformu hukuka aykırı olarak kullandığı takdirde Şirketin gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Platformu kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini ve tüm zararın kendisinden tazmin edilebileceğini kabul eder.

⦁  SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

⦁ Kapasite sınırları veya başkaca teknik sınırlar nedeniyle ya da Platform sunucularının güvenliği veya bütünlüğü açısından gerekli olduğunda veya Platformun düzgün veya geliştirilmiş işleyişini temin eden onarım önlemlerini yürütmek için, Şirket, Platformun tamamının veya bazı alanlarının veya özelliklerinin kullanıma amadeliğini kısıtlayabilir.

⦁ İnternetin ve bilgi/veri iletimini sağlayan radyo frekanslarının kullanımı temelli teknolojiler gibi imkanların niteliğinden ve doğalarından dolayı; Şirket, Platformun kesintisiz ve sürekli erişilebilirliğini ve kullanıma amadeliğini taahhüt etmemektedir. Kullanıcının sürekli ve kesintisiz internet bağlantısını, radyo frekanslarının iletimini ve işlenmesini etkileyen herhangi bir hadise, Şirket üzerinde herhangi bir sorumluluğa neden olmayacaktır.

⦁ Şirket, Platforma ya da Platformun birtakım alanlarına ve özelliklerine erişimi; Platformun ya da Platformun birtakım alanlarının veya özelliklerinin kullanımını veya Platforma erişilirken kullanılan erişim bilgilerine ilave olarak bir tanıma ya da doğrulama sürecine tabi kılabilir.

⦁ Şirket, Platformun bazı alanlarının veya özelliklerinin kullanımına veya bunlara erişime uygulanan, işbu Sözleşmeye ek olarak ayrı politikalar, standartlar ya da kılavuzlar belirleyebilir veya hizmetlerin devamı için Kullanıcının ek hüküm ve koşulları kabul etmesini talep edebilir.

⦁ Şirket; (i) işbu Koşullarla (ii) Platformun kullanımıyla ya da kullanılmamasıyla, (iii) Hizmetler kapsamında satın almış olduğu ürünlerden kaynaklanan; garanti, sözleşme, (ihmali de içeren) haksız fiil sorumluluğu, ürün sorumluluğu, sebepsiz zenginleşme veya herhangi bir Anglo-Sakson veya Kıta Avrupası hukuk doktrini, içtihadı ya da teorisi temelli olsun olmasın ve Şirket böylesi bir zarar ihtimalinden haberdar olsun olmasın, veri kaybını, hizmet duraksamasını, bilgisayar zararını veya sistem arızasını veya ikame ürün ya da hizmet masrafını da içeren ve meydana gelmesinde Şirketin ağır kusurunun olmadığı manevi, maddi veya dolaylı zararlardan Kullanıcıya ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir.

⦁ Şirketin sözleşmesel olmayan hükümler nezdinde hukuken sorumlu olduğu durumlarda; böylesi bir sorumluluk hayatın olağan akışında öngörülebilir ölçüde meydana gelebilecek zararlar ile sınırlı olacaktır. Şirketin herhangi ek bir sorumluluğu yoktur ve işbu Koşullar altındaki hiçbir ifade Şirket aleyhine bir ceza koşulu olarak anlaşılmayacaktır.

⦁ Şirketin işbu Sözleşme tahtındaki herhangi bir sorumluluk sınırlandırması, hukuken mümkün olan en geniş ölçüde uygulama bulur. Kullanıcının, kanundan doğan başkaca haklarının olması durumunda; kanunen gerekli olan tekeffüllerin ve sorumlulukların süresi, varsa, hukuken mümkün olan en geniş ölçüde sınırlandırılmış olacaktır.

TAAHHÜTTE BULUNMAMA

⦁ Bu Koşullar, Tarafların birbirlerinden mal ya da hizmet alması zorunluluğunu doğurmamakta ve Tarafların böyle bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmemektedir.

FİKRİ MÜLKİYET

⦁ Platform ve Platformun kaynak kodları dahil tüm unsurları üzerindeki ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim dahil tüm mali haklar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları, her türlü hak ve menfaat yalnızca Şirkete aittir. Platformun tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platformdan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

⦁ İşbu Koşullar kapsamında Kullanıcıya yalnızca Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için kişisel, dünya çapında, bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanımaktadır. İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, Kullanıcıya kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, hiçbir şekilde Platformda çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.

⦁ Kullanıcı, Şirketin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.

⦁ Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Şirket nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan Kullanıcının kendisi münhasıran sorumludur.

SONA ERME

⦁ Bu Koşullarda belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin Kullanıcı için uygun olmaması halinde Kullanıcı Platformu kullanmayı her zaman durdurabilir.

⦁ DEVİR

⦁ Şirket, Koşulları bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı, işbu Koşullardan doğan yükümlülüklerini başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

UYUŞMAZLIKLAR

⦁ İşbu Koşullar Türk Hukukuna tabidir ve Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odasın 17582 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Sofft Makine Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile,
·www.caykahvepazari.com adlı web sitesine (“Platform” olacak anılacaktır.) üye olmanız,
·Platforma üye olarak, Platform üzerinden alışveriş yapmanız,
·Platforma üye olmadan, Platform üzerinden alışveriş yapmanız,
·Platforma üye olmadan ve alışveriş yapmadan sadece Platformu ziyaret etmeniz,
·Üye olarak veya üye olmaksızın iletişim kanallarımız ile karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,
·Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz,
halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

·İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları
Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Platforma üye olan kişiler
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Ad Soyad)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)
– Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi – Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması – Yurt içindeki, teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, gerekmesi halinde adli ve idari merciler – Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,
– İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri) – Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Reklam, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– İşlem Güvenliğinin Sağlanması,
– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi – Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.
– Diğer kişisel veriler bakımından, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler – Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– İşlem Güvenliğinin Sağlanması, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
Kimlik (Ad Soyad)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

Diğer (Üye olunduğunda oluşturulan puan bilgisi, Alışveriş geçmişi bilgisi) – Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar – Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Platforma üye olarak Platform üzerinden alışveriş yapan kişiler
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Teslim Edilecek Kişinin Adı Soyadı*)
İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres, Teslim Edilecek Kişinin Adresi ve Telefon Numarası*)
Finans (Fatura Bilgileri, Iban Bilgisi) – İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
– Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, mali müşavir, sipariş teslim edilmesi için anlaşmalı olunan kargo şirketi, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler – Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi
Kimlik (Ad Soyad)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)
Diğer (Kampanya, Hediye Çeki, Puan Bilgileri, Sipariş Bilgisi) – Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar – Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
* Siparişinizin iletilmesini istediğiniz kişilerin kişisel verilerinin Şirketimize, yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, ilgili kişileri bilgilendirmeniz ve gerekmesi halinde açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.
** Şirket abone sistemi, ödeme altyapısı olarak PayTR kullanmaktadır. Abonelerin kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde Şirket veri tabanında tutulmaz. Tüm ödeme işlemleri, PayTR tarafından gerçekleştirilir. Kişiler, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye aktarılmasına ve PayTR tarafından https://www.paytr.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresindeki Kişisel Verilerin Korunması’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Platforma üye olmadan Platform üzerinden alışveriş yapan kişiler
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Teslim Edilecek Kişinin Adı Soyadı**)

İletişim
(E-Posta Adresi,Cep Telefonu Numarası, Adres, Teslim Edilecek Kişinin Adresi ve Telefon Numarası**)

Finans (Fatura Bilgileri, Iban Bilgisi) – İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
– Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, mali müşavir, sipariş teslim edilmesi için anlaşmalı olunan kargo şirketi, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler – Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
– Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
– Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
– Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
– Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi,
Kimlik (Ad Soyad)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

Diğer (Kampanya, Hediye Çeki, Puan Bilgileri, Sipariş Bilgisi) – Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar – Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri) – Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Reklam, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– İşlem Güvenliğinin Sağlanması,
– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi – Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.
– Diğer kişisel veriler bakımından, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler – Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– İşlem Güvenliğinin Sağlanması,
– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
** Siparişinizin iletilmesini istediğiniz kişilerin kişisel verilerinin Şirketimize, yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, ilgili kişileri bilgilendirmeniz ve gerekmesi halinde açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.
** Şirket abone sistemi, ödeme altyapısı olarak PayTR kullanmaktadır. Abonelerin kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde Şirket veri tabanında tutulmaz. Tüm ödeme işlemleri, PayTR tarafından gerçekleştirilir. Kişiler, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye aktarılmasına ve PayTR tarafından https://www.paytr.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresindeki Kişisel Verilerin Korunması’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Platforma üye olmadan ve alışveriş yapmadan sadece Platformu ziyaret eden kişiler
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
İşlem Güvenliği (Çerez Bilgileri)

Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için www.caykahvepazari.com adresinde yer alan Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. – İstatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklamların yapılması,
– Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, – Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.
– Zorunlu çerezler bakımından, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. – Yurt içindeki, teknik alt yapı sağlayıcılar, reklam hizmeti alınan tedarikçiler – İstatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklamların yapılması, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
– Kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
Üye olarak veya üye olmaksızın iletişim kanallarımız ile karşılıklı olarak iletişime geçen kişiler;
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik
(Ad Soyad)

İletişim
(E-Posta Adresi,Cep Telefonu Numarası)

Diğer (Sormak istenen sorular, iletilmek istenen talepler ve şikayetler)

İşitsel Kayıtlar (Çağrı merkezi Kayıtları)
– Talep ve Şikayetlerin Yönetiminin Gerçekleştirilebilmesi,
– Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,
– Satış Sonrası Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, gerekmesi halinde adli ve idari merciler – Talep ve Şikayetlerin Yönetiminin Gerçekleştirilebilmesi,
– Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,
– Satış Sonrası Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi
Ticari elektronik ileti almayı kabul eden kişiler;
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik
(Ad Soyad)
İletişim
(E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)
– Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,
– Kişilere Özel Kampanyaların Bildirilmesi – Açık rıza*** – Teknik alt yapı sağlayıcı (yurt dışı) – Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,
– Kişilere Özel Kampanyaların Bildirilmesi

***6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kişisel verilerin işlenebilmesi için ve ayrıca E-mailing ve SMS gönderimi süreçlerine ilişkin teknik alt yapı sağlayan tedarikçimiz yurt dışında yer aldığından dolayı, sizlerden açık rıza almamız gerekmektedir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler
Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı
Kimlik
(Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Teslim Edilecek Kişinin Adı Soyadı)
İletişim
(E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres, Teslim Edilecek Kişinin Adresi ve Telefon Numarası)
İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri)
Finans (Fatura Bilgileri, Iban Bilgisi)
Diğer (Kampanya, Hediye Çeki, Puan Bilgileri, Sipariş Bilgisi)
Hukuki İşlem (Resmi mercilerce gönderilen belgeler üzerindeki kişisel verileriniz, dosya bilgileriniz) – İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
– Uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi,
– Sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek,
– Şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile çalışmalarını yapabilmek, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. – Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler – İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile çalışmalarını yapabilmek, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması

·Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, Platform üzerindeki “Üye Ol” kısmındaki form aracılığıyla, üye olmadan alışveriş yapılması halinde “Sepet” bölümündeki formlarla, e-posta ile, iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

·İlgili Kişinin Hakları
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Sofft Makine Bilişim Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
E-posta: [email protected]
Kep Adresi: [email protected]
Adres: Avşar mahallesi KSÜ yerleşkesi Teknokent binası no 11 Onikişubat/Kahramanmaraş